تابلوروان
تابلو روان طیف دار

تابلو روان طیف دار

تفاوت برد کنترل های معولی و طیف دار

بردهای کنترل معمولی

این بردها فقط  امکان پخش متن ، نشانه یا یک انیمیشن را دارند این نوع بردها LED ها را با بیشترین نور روشن می سازند بدین منظور که در این متد LED ها دو حالت دارند یا خاموش می باشند(OFF) یا روشن (ON).

بردهای کنترل های طیف دار

این بردها امکان پخش فیلم را هم دارند در این گونه بردها میزان نور به طور مثال به ۲۵۶(بر مبنای هگزدسیمال) بخش تقسیم می شود. از حالت ۰ تا ۲۵۵ که در حالت ۰ ال ای دی خاموش است و در حالت ۱۲۸ میزان نور به نصف حداکثر خود می رسد و در حالت ۲۵۵ بیشترین میزان نور را پخش می کند در نتیجه میزان نور گام به گام قابل تغییر و کنترل است و یک تصویر از بخش های تیره و روشن برخوردار می باشد که برد کنترل بخش های تیره را با نور اندک و بخش های روشن را با نور بالاتر پخش می کند برد کنترل طیف دار تصاویر فیلم را از این طریق پخش می کند. در بردهای کنترل با بیشترین کیفیت میزان نور به قسمت های کوچکتری تبدیل می شود در نتیجه تصاویر از کیفیت مطلوب تری برخوردار خواهندشد.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید